legal notice

Matjaž Kramar
Barbana 12
5212 Dobrovo
Slovenija

Matjaž 00386 (0)31 391575
info@atelier-kramar.si
www.atelier-kramar.si

NAZIV AKTIVNOSTI
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2018 za kmetije

POVZETEK
Naša kmetija spada med ekološke kmetije. Na javnem razpisu v letu 2018 je kandidirala za nakup polnilne linije. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za povečanje kvalitete naših vin. Nova polnilnica prinaša nekaj izboljšav kot so: avtomatsko enakomerno polnjenje steklenic, polnjenje ob prisotnosti plina, mašenje pod vakuumom. S temi tremi ključnimi dejavniki pri polnjenju bodo doprinesli k stabilnosti vina v steklenicah in tako reducirali rizičnost na minimum.
Investicija bo velik doprinos k tradicionalno usmerjenemu načinu predelave vina brez filtriranja.

Naložba je bila nujna, zaradi potrebe večji produktivnosti kmetije, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

GLAVNE DEJAVNOSTI
V vinski kleti smo nadomestili obstoječo polnilno linijo s tehnološko naprednejši in zmogljivejšo.

CILJI
• Povečanje produktivnosti predelave;
• Vzdrževanje optimalnih pogojev polnjenja vina;
• dvig kvalitete vina;
• inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP
• zavezanost k ekološki pridelavi in predelavi.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- Posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin;
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
- povečanje izvoza;
- ekološka predelava grozdja v vino;
- zmanjševane emisije TGP.

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020