matjaž

Avtoportret, grafika

Kamnita in lesena skulptura
Kamnita skulptura je stilizirana na etiketah.